Игри

Информация за страница Системи

    Всички видове системи си приличат по това, че съдържат в себе си компоненти, които трябва да се сглобят в една обща структура. Независимо дали говорим за света на науката, спорта или нещо друго, систематичният подбор има решаващо значение за крайния успех. Ако вземем за пример растенията и животните, а и човешката раса, ще видим, че всяка една отделна структура всъщност е систематизирана и следва естествения си ход. Както винаги се получава, накрая се приспособяват най-силните и издържливи видове, още както е предвидил Чарлз Дарвин. Друг е въпросът обаче, че тази негова тероия на моменти има доста слаби пунктове, които са плод на задълбочени изследвания от страна на независими изследователи. Тези хора не са обвързани с нито една институция, ето защо могат свободно да изразяват мнението си. Така например се счита, че теорията на Дарвин е приета преди всичко защото той е от знатен и богат род, а не толкова заради своята гениалност, която не може да му се отрече.

     В областта на физиката и химията също могат да се посочат доста примери за системи съответно между химичните елементи и физичните явления. Отделните видове енергия, част от която произвежда електричество, нагледно ни демонстрира примерите за електрически вериги или ел. система. Що се отнася до химичните елементи, всяко едно взаимодействие между тях би могло да се приеме и като систематично, защото на базата на това се получават други елементи. Но определено биологията е тази, която най-добре обрисува систематичните примери най-вече благодарение на това, че се занимава подробно с изследването на растения, хора и животни. Дори ДНК клетките, за които всеки от нас е чувал и има поне относителна представа, са чудесен пример за система. Такива клетки има не само при хората, но и при отделните видове растения и животни. Счита се, че всяка една такава клетка съдържа код или информация, като така се знае точно какво ще се случи дори след много години. С пълно оснавание някои специалисти сравняват ДНК информацията със съвременен компютър или процесор, на който има качена милиони байтове информация. Това дава основание да се правят точни прогнози и предвиждания.

     Системи имаме и в ежедневието, като типичен пример за това са свързаните водопроводни тръби. Всеки от нас добре знае, че ако се получи повреда, това може да доведе до по-сериозни последици нагоре по веригата. Запушването на каналите се дължи на проблем в тръбите, но от това страда цялото домакинство, като крайният резултат е спиране на водата за неопределен период от време. Други ежедневни и битови примери за систематичност биха могли да бъдат и лотарията и играенето на хазарт, в частност залози за спортни събития. При всеки един от тези случаи решилите да опитат късмета си залагат на две неща. От една страна това е интуицията им относно това коя комбинация да изберат, за да реализират печалба. От друга обаче се налага и анализиране на ситуацията и систематизирането на отделните факти и обстоятелства, така че в максимална степен да увеличим шанса си за постоянни печалби, а не само за еднократни такива.

eXTReMe Tracker